Urszula Kozieł     Architekt

Jak powstaje u nas projekt

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej pracowni. U nas marzenia o ciepłym, przytulnym, własnym domu lub o nowoczesnym, ekskluzywnym budynku usługowym nabierają realnych kształtów.

Pierwszy krok - wizyta w pracowni

Pierwsze spotkanie jest niezobowiązujące. Można tu bez pośpiechu zapoznać się szczegółowo z naszą ofertą oraz z dotychczasowymi osiągnięciami naszej firmy. Porozmawiamy o wymaganiach klienta, zapoznamy się z jego planami inwestycyjnymi, z jego preferencjami estetycznymi itd. Doradzimy inwestorowi jakie kroki powinien przedsięwziąć by jego plany mogły się sprawnie urzeczywistnić. Pomożemy dobrać zakres naszej usługi do potrzeb inwestora. Jeśli klient ma takie życzenie spotkanie może się także odbyć na działce inwestora, w jego domu, lub w siedzibie jego firmy.

Praca nad projektem

Każdy projekt, każde zlecenie jest praktycznie inne - dostosowane do potrzeb klienta.

Uogólniając proces projektowy można podzielić na dwa etapy:

  • etap koncepcyjny
  • etap wykonywania projektu architektoniczno budowlanego

Etap koncepcyjny

Na początku jest rozmowa. Ustalamy bardziej szczegółowo jaki ma być plan funkcjonalny budynku, jaki charakter elewacji, jakie gabaryty obiektu.
Projektując musimy brać pod uwagę nie tylko życzenia inwestora. Koncepcja musi być także zgodna z zasadami wiedzy technicznej, z przepisami, dostosowana do wymogów pism administracyjnych.
Co jakiś czas spotykamy się z inwestorem by podzielić się z nim efektem naszej pracy. Podczas takich konsultacji wymieniamy uwagi, uszczegóławiamy koncepcję, dyskutujemy, zastanawiamy się nad możliwie najlepszymi rozwiązaniami pod względem estetycznym, funkcjonalnym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. Słuchamy. Bierzemy pod uwagę, każdy pomysł nawet wydający się czasem błahym, bądź nierealnym do wykonania. Zawsze jest to dla nas inspiracją i pozwoli w końcowym efekcie stworzyć budynek w pełni zgodny z oczekiwaniami inwestora. Projektowanie to nasza pasja. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania. Do projektowania używamy najnowszych, licencjonowanych profesjonalnych programów komputerowych takich jak: AutoCAD, Autodesk 3ds Max, Adobe Photoshop, CERTO – H.

Etap koncepcyjny trwa aż do momentu kiedy zarówno klient jak i my jesteśmy zadowoleni z efektu naszej pracy, a powstałe w ten sposób założenie projektowe jest satysfakcjonujące dla obydwu stron.

Etap wykonywania projektu
architektoniczno budowlanego

Po zaakceptowaniu przez inwestora koncepcji projektowej następuje wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego. Uszczegóławiamy i wymiarujemy wcześniej opracowane rozwiązania projektowe. Jeśli jest to opracowanie wielobranżowe trwają prace nad wykonaniem poszczególnych branż. Zajmujemy się koordynacją branż, uzgadnianiem szczegółów z projektantami branżowymi jaki i rzeczoznawcami jeśli jest to wymagane. Gotowe opracowanie projektowe wędruje do inwestora, który samodzielnie bądź też za naszym pośrednictwem składa je w odpowiednim urzędzie by uzyskać Pozwolenie na budowę.

Formalności administracyjne

Jeśli klient zamówi także usługę pozyskiwania decyzji administracyjnych, zajmujemy się równocześnie (w trakcie trwania prac projektowych) składaniem w imieniu inwestora różnych pism w odpowiednich urzędach i pozyskujemy dla niego wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i również tą właśnie Decyzję.

http://www.dobry-projekt.com